Geef karakter aan je ruimte.

Wij printen je foto’s op onze
wandpanelen en leveren ze aan huis.

Privacy verklaring

Versie 1 – 1 september 2020 
 
Future Walls verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Future Walls op info@futurewalls.be 
 

Verwerkingsdoeleinden 

 
Future Walls verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van prospecten en klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van offertes , bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). 
 

Rechtsgrond(en) van de verwerking 

 
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 

Overmaken aan derden 

 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
 
Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor: 
 
• Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider) 
 
• Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..); 
 
• Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers, …); 
 
• Het verzorgen van de (financiële) administratie 
 
• Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 
 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (of dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden). 
 
Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 
 

Bewaarperiode 

 
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 
 
Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 
 
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. 
 
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 
 
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@futurewalls.be
 

Direct marketing 

 
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 
 

Klacht 

 
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be). 
 

Cookies

 
Voor de goede werking van onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Wij maken gebruik van Google Analytics om het gedrag van gebruikers binnen de Inschrijvingstool te analyseren om voorkeuren te onthouden en zo de dienst te kunnen verbeteren (wij verzamelen informatie zoals het type browser, het soort device, en het IP-adres). 
 

Wijziging privacy statement 

 
Wij kunnen onze privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De wijzigingen gaan automatisch van kracht na publicatie.

Contact

Address

Europark 1036
3530 Houthalen

Email
Telefoon

(+32) 011 60 54 93

Follow Us